Till innehåll på sidan

Transportsektorns energianvändning

Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol, biodiesel, fordonsgas, naturgas och biogas.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0118