Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, december 2019

Oförändrad tillväxttakt för hushållens lån i december

Statistiknyhet från SCB 2020-01-29 9.30

I december 2019 hade hushållens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 5,0 procent. Det innebär att tillväxttakten är oförändrad jämfört med november.

Totalt uppgick hushållens lån hos monetära finansinstitut (MFI) till 4 207 miljarder kronor i december. Det är en ökning med 17 miljarder jämfört med föregående månad, och med 201 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i december till 3 445 miljarder. Det är en ökning med 16 miljarder jämfört med föregående månad, och en ökning med 161 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 4,9 procent i december 2019.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 8,3 procent i december. Det är en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med november. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 3,9 procent i december, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med november. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 248 respektive 513 miljarder i december 2019.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, december 2019

Minskad tillväxttakt för företagens lån

I december 2019 var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 3,9 procent, det är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med november. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 398 miljarder kronor i december.

Utlåning till icke-finansiella företag med säkerhet i flerbostadshus, som är den vanligaste säkerheten, uppgick i december till 806 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 430 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 491 miljarder.

Ökad genomsnittlig bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,49 procent i december, en ökning med 0,02 procentenheter jämfört med november. Den rörliga bolåneräntan var 1,53 procent i december, en ökning med 0,01 procentenhet jämfört med november.

I december var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,10 procent, oförändrat jämfört med november. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,20 procent i december. Även den oförändrad jämfört med november.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag var 1,50 procent i december. Det är en minskning med 0,10 procentenhet jämfört med november. Den rörliga räntan ökade med 0,11 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,54 procent i december.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var i december 0,02 procent, en ökning med 0,01. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,05 procent i december, en minskning med 0,09 procentenheter jämfört med november.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
  Ränta, hushållens nya låne avtal Ränta, hushållens nya bolåneavtal Tillväxttakt, utlåning till hushåll till hushåll Ränta, icke-finansiella företags nya låneavtal Tillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag
18-dec
1,75% 1,49% 5,5% 1,31% 6,3%
19-nov
1,87% 1,47% 5,0% 1,40% 4,4%
19-dec
1,82% 1,49% 5,0% 1,50% 3,9%

Minskning av tillväxttakten för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, var 7,6 procent i december, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med november. M1 uppgick i december till 3 122 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, var 8,2 procent i december, en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med november då den var 9,1 procent. Totalt uppgick M3 till 3 702 miljarder i december.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, december 2019

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder). 

Nästa publiceringstillfälle

2020-02-27 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se