Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, februari 2018:

Lägre tillväxttakt för hushållens bostadslån i februari

Statistiknyhet från SCB 2018-03-27 9.30

I februari 2018 hade hushållens bostadslån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,2 procent, vilket är en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med i januari. Bostadslånen utgör 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i februari till 3 146 miljarder. Den årliga tillväxttakten för MFI:s totala utlåning till hushåll var oförändrad och uppgick till 7,0 procent.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 836 miljarder kronor i februari. Det är en ökning med 14 miljarder jämfört med föregående månad och 240 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen ökade med 16 miljarder jämfört med föregående månad och 213 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,7 procent i februari. Det är en ökning jämfört med januari då den var 7,2 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter låg på 4,9 procent i februari, vilket är en minskning jämfört med föregående månad då den låg på 5,3 procent. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 208 respektive 482 miljarder i februari.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, februari 2018

Ökad tillväxttakt för företagens lån

I februari var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 6,0 procent, en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med januari. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 210 miljarder kronor i februari.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i februari till 728 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 385 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 462 miljarder.

Oförändrade bolåneräntor i februari

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,55 procent i februari, oförändrad jämfört med januari. Den rörliga bolåneräntan var också oförändrad och uppgick till 1,52 procent i februari.

I februari var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, oförändrad jämfört med januari. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag ökade och uppgick till 0,12 procent i februari.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till företag minskade från 1,35 procent i januari till 1,30 procent i februari. Den rörliga räntan minskade med 0,08 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,27 procent i februari.

Företagens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton uppgick i februari till 0,01 procent. Det betyder att den var oförändrad jämfört med januari. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,12 procent i februari, vilket kan jämföras med -0,14 procent i januari.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta,
hushållens
nya låne-
avtal
Ränta,
hushållens
nya bolåne-
avtal
Tillväxt-takt,
utlåning
till hushåll
Ränta, icke-
finansiella
företags
nya låneavtal
Tillväxt-takt,
utlåning
till icke-
finansiella
företag
Feb-17
1,88% 1,58% 7,1% 1,30% 4,8%
Jan-18
1,90% 1,55% 7,0% 1,35% 5,9%
Feb-18
1,87% 1,55% 7,0% 1,30% 6,0%

Ökad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 8,0 procent i februari, vilket är en minskning jämfört med januari då den var 8,4 procent. M1 uppgick i februari till 2 719 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, ökade från 5,4 procent (reviderad) i januari till 6,4 procent i februari. Totalt uppgick M3 till 3 269 miljarder i februari.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, februari 2018

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder). 

Nästa publiceringstillfälle

2018-04-27 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Elin Henriksson

Telefon
010-479 47 96
E-post
elin.henriksson@scb.se

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se