Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, februari 2019

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i februari

Statistiknyhet från SCB 2019-03-27 9.30

I februari 2019 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,3 procent, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenhet jämfört med januari.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 4 035 miljarder kronor i februari. Det är en ökning med 10 miljarder jämfört med föregående månad och 199 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i februari till 3 308 miljarder. Det är en ökning med 10 miljarder jämfört med föregående månad och 163 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 5,2 procent i februari, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med januari.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 8,3 procent i februari, vilket är 0,5 procentenheter högre jämfört med januari då den var 7,8 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,4 procent i februari, vilket innebär att den ökade med 0,6 procentenheter jämfört med januari. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 227 respektive 499 miljarder i februari.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %

Finansmarknadsstatistik, februari 2019

Ökad tillväxttakt för företagens lån

I februari var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 6,2 procent, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med januari då den var 5,7 procent. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 347 miljarder kronor i februari.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i februari till 767 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 367 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 484 miljarder.

Oförändrad bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,58 procent i februari, oförändrad jämfört med januari. Den rörliga bolåneräntan uppgick till 1,58 procent i februari, även den oförändrad jämfört med januari.

I februari var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,11 procent, oförändrad jämfört med januari. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,14 procent i februari, även den oförändrad jämfört med januari.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag minskade från 1,41 procent i januari till 1,31 procent i februari. Den rörliga räntan minskade med 0,13 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,30 procent i februari.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton uppgick i februari till 0,08 procent, oförändrad jämfört med januari. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,10 procent i februari, en minskning med 0,03 procentenheter jämfört med januari.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne- avtalRänta, hushållens nya bolåne-avtalTillväxt-takt, utlåning till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
Februari-18
1,87% 1,55% 7,0% 1,30% 5,9%
Januari-19
1,89% 1,58% 5,4% 1,41% 5,7%
Februari-19
1,93% 1,58% 5,3% 1,31% 6,2%

Ökad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 7,4 procent i februari, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med januari. M1 uppgick i februari till 2 922 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 uppgick till 6,8 procent i februari, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med januari då den var 6,6 procent. Totalt uppgick M3 till 3 491 miljarder i februari.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

Finansmarknadsstatistik, februari 2019

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder). 

Nästa publiceringstillfälle

2019-04-29 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se