Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, juli 2019

Oförändrad tillväxttakt för hushållens lån i juli

Statistiknyhet från SCB 2019-08-27 9.30

I juli 2019 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,9 procent, vilket innebär att tillväxttakten är oförändrad jämfört med juni.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 4 121 miljarder kronor i juli. Det är en ökning med 13 miljarder jämfört med föregående månad och 195 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i juli till 3 374 miljarder. Det är en ökning med 12 miljarder jämfört med föregående månad och 158 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 4,9 procent i juli 2019.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 6,2 procent i juli, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med juni. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,1 procent i juli vilket var oförändrat jämfört med juni. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 238 respektive 509 miljarder i juli 2019.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, juli 2019

Ökad tillväxttakt för företagens lån

I juli 2019 var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 5,5 procent, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med juni. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 409 miljarder kronor i juli.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i juli till 789 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 404 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 487 miljarder.

Oförändrad bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,52 procent i juli, oförändrat jämfört med juni. Den rörliga bolåneräntan uppgick till 1,54 procent i juli, vilken även den var oförändrad jämfört med juni.

I juli var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,08 procent, en ökning med 0,01 procentenhet jämfört med juni. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,17 procent i juli, oförändrat jämfört med juni.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag var 1,42 procent i juli vilket är en ökning med 0,06 procentenheter jämfört med juni. Även den rörliga räntan ökade med 0,06 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,44 procent i juli.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton uppgick i juli till 0,01 procent, oförändrat jämfört med juni. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,03 procent i juli, en ökning med 0,06 procentenheter jämfört med juni.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne avtalRänta, hushållens nya bolåneavtalTillväxttakt, utlåning till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag
Juli-18
1,91% 1,48% 6,2% 1,43% 5,8%
Juni-19
1,86% 1,52% 4,9% 1,36% 5,2%
Juli-19
1,98% 1,52% 4,9% 1,42% 5,5%

Stark tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 7,9 procent i juli, en ökning med 1,1 procentenhet jämfört med juni. M1 uppgick i juli till 3 052 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 uppgick till 8,2 procent i juli, en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med juni då den var 6,4 procent. Totalt uppgick M3 till 3 645 miljarder i juli.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, juli 2019

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2019-09-26 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se