Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, juni 2017:

Tillväxttakten för hushållens lån ökade

Statistiknyhet från SCB 2017-07-27 9.30

I juni hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,1 procent, vilket innebär att tillväxttakten ökade med 0,2 procentenheter jämfört med i maj. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 653 miljarder kronor i juni. Det är en ökning med 28 miljarder jämfört med föregående månad och 230 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Hushållens bostadslån uppgick till 3 005 miljarder i juni, vilket innebär att utlåningen för första gången passerade 3 000 miljarder. Det är en ökning med 27 miljarder jämfört med föregående månad och 198 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Det innebär att bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 7,2 procent i juni, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i maj.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 9,4 procent i juni. Det är en ökning jämfört med maj då den var 7,3 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter låg på 5,5 procent i juni, vilket innebär en ökning jämfört med föregående månad då den var 5,1 procent. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 201 respektive 447 miljarder i juni.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, juni 2017

Minskad kredittillväxt för företagen

I juni var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 3,5 procent, vilket kan jämföras med föregående månad då den var 4,7 procent. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 152 miljarder kronor.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i juni till 699 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 370 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 440 miljarder.

Oförändrad bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,57 procent i juni. Det innebär att den var oförändrad jämfört med maj. Den rörliga bolåneräntan minskade med 0,01 procentenheter jämfört med i maj och uppgick till 1,55 procent.

I juni var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, vilket betyder att den var oförändrad jämfört med maj. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var också oförändrad och uppgick till 0,09 procent i juni.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till företag ökade från 1,06 procent i maj till 1,22 procent i juni. Även den rörliga räntan ökade jämfört med föregående månad och uppgick till 1,24 procent i juni. Det kan jämföras med maj då den var 1,00 procent.

Företagens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton uppgick i juni till 0,01 procent. Det betyder att den var oförändrad jämfört med maj. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,07 procent i juni, vilket kan jämföras med 0,05 procent i maj.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta,
hushållens
nya låne- avtal
Ränta,
hushållens
nya bolåne-avtal
Tillväxt-
takt, utlåning
till hushåll
Ränta,
icke-finansiella
företags nya låneavtal
Tillväxttakt, utlåning till
icke-finansiella företag
Jun‑16
1,84% 1,62% 7,7% 1,31% 7,0%
Maj‑17
1,90% 1,57% 6,9% 1,06% 4,7%
Jun‑17
1,86% 1,57% 7,1% 1,22% 3,5%

Ökad tillväxttakt för M1 och M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 11,3 procent i juni, vilket är en ökning jämfört med maj då den var 10,3 procent. M1 uppgick i juni till 2 652 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, ökade från 8,8 procent i maj till 10,0 procent i juni. Totalt uppgick M3 till 3 219 miljarder i juni.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, juni 2017

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2017-08-25 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

John Svanäng

Telefon
010-479 48 85
E-post
john.svanang@scb.se

Johannes Andersson

Telefon
010-479 49 93
E-post
johannes.andersson@scb.se