Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, juni 2019

Minskad tillväxttakt för hushållens lån i juni

Statistiknyhet från SCB 2019-07-25 9.30

I juni 2019 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,9 procent. Det innebär att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenhet jämfört med i maj.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 4 109 miljarder kronor i juni. Det är en ökning med 24 miljarder jämfört med föregående månad och med 193 miljarder jämfört med motsvarande månad 2018.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i juni till 3 363 miljarder kronor. Det är en ökning med 17 miljarder jämfört med föregående månad och med 157 miljarder jämfört med motsvarande månad förra året. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 4,9 procent i juni.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 6,0 procent i juni. Det är en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med maj. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,1 procent i juni, vilket är en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med maj. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter till 238 miljarder kronor i juni och lån med övriga säkerheter till 507 miljarder.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, juni 2019

Lägre tillväxttakt för företagens lån

I juni var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 5,2 procent, en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med maj. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 403 miljarder kronor i juni.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i maj till 785 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 401 miljarder kronor. Lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 488 miljarder.

Oförändrad bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,52 procent i juni, oförändrat jämfört med maj. Den rörliga bolåneräntan uppgick till 1,54 procent i juni, vilket även det är oförändrat jämfört med maj.

I juni var hushållens genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton 0,07 procent, en minskning med 0,01 procentenhet jämfört med maj. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,17 procent i juni, en ökning med 0,01 procentenhet jämfört med maj.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag var 1,36 procent i juni, vilket är en ökning med 0,04 procentenheter jämfört med maj. Den rörliga räntan ökade med 0,07 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,38 procent i juni.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton uppgick i juni till 0,01 procent, oförändrat jämfört med maj. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,09 procent i juni, en minskning med 0,06 procentenheter jämfört med maj.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne- avtalRänta, hushållens nya bolåne-avtalTillväxt-takt, utlåning till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
Juni-18
1,81% 1,49% 6,3% 1,19% 7,5%
Maj-19
1,91% 1,52% 5,0% 1,32% 6,1%
Juni-19
1,86% 1,52% 4,9% 1,36% 5,2%

Minskad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 6,8 procent i juni, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med maj (reviderat). M1 uppgick i juni till 3 053 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 uppgick till 6,4 procent i juni, en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med maj då den var 7,5 procent. Totalt uppgick M3 till 3 621 miljarder i juni.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, juni 2019

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2019-08-27 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se