Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, november 2019

Oförändrad tillväxttakt för hushållens lån i november

Statistiknyhet från SCB 2020-01-02 9.30

I november 2019 hade hushållens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 5,0 procent. Det innebär att tillväxttakten är oförändrad jämfört med oktober (reviderat).

Totalt uppgick hushållens lån hos monetära finansinstitut (MFI) till 4 190 miljarder kronor i november. Det är en ökning med 22 miljarder jämfört med föregående månad, och med 199 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i november till 3 429 miljarder. Det är en ökning med 16 miljarder jämfört med föregående månad, och en ökning med 159 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 4,9 procent i november 2019.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 8,2 procent i november. Det är en ökning med 1,0 procentenhet jämfört med oktober. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,3 procent i november, en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med oktober (reviderat). Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 245 respektive 515 miljarder i november 2019.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Namnlös

Oförändrad tillväxttakt för företagens lån

I november 2019 var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 4,4 procent, vilket är oförändrat jämfört med oktober. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 411 miljarder kronor i november.

Utlåning till icke-finansiella företag med säkerhet i flerbostadshus, som är den vanligaste säkerheten, uppgick i november till 800 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 433 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 489 miljarder.

Ökad genomsnittlig bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,47 procent i november, en ökning med 0,04 procentenheter jämfört med oktober (reviderat). Den rörliga bolåneräntan var 1,52 procent i november, en ökning med 0,02 procentenheter jämfört med oktober.

I november var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,10 procent, oförändrat jämfört med oktober. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,20 procent i november. Det är oförändrat jämfört med oktober.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag var 1,40 procent i november. Det är en minskning med 0,06 procentenheter jämfört med oktober. Den rörliga räntan minskade med 0,13 procentenheter jämfört med föregående månad, och uppgick till 1,43 procent i november.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var i november 0,01 procent, oförändrat jämfört med oktober. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 0,04 procent i november, en ökning med 0,02 procentenheter jämfört med oktober.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
  Ränta, hushållens nya låne avtal Ränta, hushållens nya bolåneavtal Tillväxttakt, utlåning till hushåll till hushåll Ränta, icke-finansiella företags nya låneavtal Tillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag
18-nov
1,79% 1,46% 5,7% 1,14% 6,6%
19-okt
1,85% 1,43% 5,0% 1,46% 4,4%
19-nov
1,87% 1,47% 5,0% 1,40% 4,4%

Minskning av tillväxttakten för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, var 8,0 procent i november, en minskning med 1,6 procentenheter jämfört med oktober. M1 uppgick i november till 3 142 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, var 9,1 procent i november, en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med oktober då den var 9,9 procent. Totalt uppgick M3 till 3 739 miljarder i november.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Namnlös

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2020-01-29 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se