Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, oktober 2018

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i oktober

Statistiknyhet från SCB 2018-11-27 9.30

I oktober 2018 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,8 procent, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenhet jämfört med september.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 977 miljarder kronor i oktober. Det är en ökning med 15 miljarder jämfört med föregående månad och 209 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i oktober till 3 258 miljarder. Det är en ökning med 14 miljarder jämfört med föregående månad och 178 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 5,9 procent i oktober, en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med september.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 8,1 procent i oktober, vilket är 0,6 procentenhet högre jämfört med september då den var 7,5 procent (reviderad). Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,1 procent i oktober, vilket innebär att den minskade med 0,1 procentenhet jämfört med september. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 222 respektive 498 miljarder i oktober.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %

Finansmarknadsstatistik, oktober 2018

Ökad tillväxttakt för företagens lån

I oktober var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 7,7 procent, en ökning med 0,6 procentenhet jämfört med september då den var 7,1 procent (reviderad). Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 305 miljarder kronor i oktober.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i oktober till 758 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 410 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 480 miljarder.

Lägre bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,47 procent i oktober, vilket är en minskning med 0,02 procentenhet jämfört med september. Även den rörliga bolåneräntan minskade med 0,02 procentenhet jämfört med september och uppgick till 1,43 procent i oktober.

I oktober var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, oförändrad jämfört med september. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,13 procent i oktober, även denna oförändrad jämfört med september.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag minskade från 1,25 procent i september till 1,22 procent i oktober. Den rörliga räntan minskade med 0,12 procentenhet jämfört med föregående månad och uppgick till 1,18 procent i oktober.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton uppgick i oktober till 0,00 procent, oförändrad jämfört med september. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,14 procent i oktober, även denna oförändrad jämfört med september.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta,
hushållens
nya
låneavtal
Ränta,
hushållens
nya bolåne-
avtal
Tillväxt-
takt,
utlåning
till
hushåll
Ränta, icke-
finansiella
företags
nya
låneavtal
Tillväxt-
takt,
utlåning
till icke-
finansiella
företag
Oktober-17
1,89% 1,57% 7,1% 1,32% 3,3%
September-18
1,81% 1,49% 5,9% 1,25% 7,1%
Oktober-18
1,85% 1,47% 5,8% 1,22% 7,7%

 

Oförändrad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 6,4 procent i oktober, en minskning med 0,7 procentenhet jämfört med september. M1 uppgick i oktober till 2 857 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 uppgick till 4,5 procent i oktober, oförändrad jämfört med september. Totalt uppgick M3 till 3 399 miljarder i oktober.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

Finansmarknadsstatistik, oktober 2018

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2019-01-03 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se