Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, oktober 2019

Minskad tillväxttakt för hushållens lån i oktober

Statistiknyhet från SCB 2019-11-27 9.30

I oktober 2019 hade hushållens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 4,8 procent, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,2 procentenheter jämfört med september (reviderat).

Totalt uppgick hushållens lån hos monetära finansinstitut (MFI) till 4 168 miljarder kronor i oktober. Det är en ökning med 11 miljarder jämfört med föregående månad och med 190 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i oktober till 3 413 miljarder. Det är en ökning med 10 miljarder jämfört med föregående månad, och en ökning med 155 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 4,8 procent i oktober 2019.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,2 procent i oktober. Det är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med september (reviderat). Tillväxttakten för hushållens konsumtionslån, vilken även påverkar tillväxttakten för hushållens totala lån, är reviderad tillbaka till december 2018 på grund av nya och uppdaterade uppgifter från uppgiftslämnare för perioden. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,0 procent i oktober, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med september. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 242 respektive 513 miljarder i oktober 2019.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %

Diagram - Finansmarknadsstatistik, oktober 2019

Ökad tillväxttakt för företagens lån

I oktober 2019 var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 4,4 procent, en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med september. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 408 miljarder kronor i oktober.

Utlåning till icke-finansiella företag med säkerhet i flerbostadshus, som är den vanligaste säkerheten, uppgick i oktober till 795 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 425 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 488 miljarder.

Lägre genomsnittlig bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,44 procent i oktober, en minskning med 0,07 procentenheter jämfört med september. Den rörliga bolåneräntan var 1,50 procent i oktober, en minskning med 0,03 procentenheter jämfört med september.

I oktober var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,10 procent, oförändrat jämfört med september. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,20 procent i oktober. Det är en ökning med 0,01 procentenhet jämfört med september.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag var 1,46 procent i oktober, vilket är en ökning med 0,18 procentenheter jämfört med september. Den rörliga räntan ökade med 0,16 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,56 procent i oktober.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var i oktober 0,01 procent, en minskning med 0,01 procentenhet jämfört med september. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 0,02 procent i oktober, en ökning med 0,02 procentenheter jämfört med september.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne avtalRänta, hushållens nya bolåneavtalTillväxttakt, utlåning till hushåll till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag
18-okt
1,85% 1,47% 5,8% 1,22% 7,7%
19-sep
1,80% 1,51% 5,0% 1,28% 4,3%
19-okt
1,85% 1,44% 4,8% 1,46% 4,4%

Ökning av tillväxttakten för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, var 9,6 procent i oktober, en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med september (reviderat). M1 uppgick i oktober till 3 135 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, var 9,9 procent i oktober, en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med september då den var 8,2 procent (reviderat). Totalt uppgick M3 till 3 726 miljarder i oktober.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

Diagram - Finansmarknadsstatistik, oktober 2019

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2020-01-02 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se