Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, september 2018

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i september

Statistiknyhet från SCB 2018-10-25 9.30

I september 2018 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,9 procent, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,2 procentenhet jämfört med augusti.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 963 miljarder kronor i september. Det är en ökning med 20 miljarder jämfört med föregående månad och 212 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i september till 3 244 miljarder. Det är en ökning med 14 miljarder jämfört med föregående månad och 181 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 6,0 procent i september, en minskning med 0,3 procentenhet jämfört med augusti.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,6 procent i september, vilket är 0,6 procentenhet högre jämfört med augusti då den var 7,0 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,2 procent i september, vilket innebär att den minskade med 0,6 procentenhet jämfört med augusti. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 222 respektive 497 miljarder i september.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, september 2018

Minskad tillväxttakt för företagens lån

I september var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 7,0 procent, en minskning med 0,2 procentenhet jämfört med augusti. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 298 miljarder kronor i september.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i september till 756 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 412 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 479 miljarder.

Ökning av bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,49 procent i september, vilket är en ökning med 0,03 procentenhet jämfört med augusti. Den rörliga bolåneräntan uppgick till 1,45 procent, vilket är en ökning med 0,01 procentenhet.

I september var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, vilken är oförändrad jämfört med augusti. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,13 procent i september, även denna oförändrad jämfört med augusti.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag minskade från 1,33 procent i augusti till 1,25 procent i september. Den rörliga räntan ökade däremot med 0,03 procentenhet jämfört med föregående månad och uppgick till 1,30 procent i september.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton uppgick i september till 0,00 procent, en minskning med 0,01 procentenhet jämfört med augusti. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,14 procent i september, vilket kan jämföras med -0,16 procent i augusti.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne- avtalRänta, hushållens nya bolåne-avtalTillväxt-takt, utlåning till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
September-17
1,87% 1,58% 7,0% 1,39% 3,8%
Augusti-18
1,88% 1,46% 6,1% 1,33% 7,2%
September-18
1,81% 1,49% 5,9% 1,25% 7,0%

Oförändrad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 7,1 procent i september, en ökning med 0,8 procentenhet jämfört med augusti. M1 uppgick i september till 2 866 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 uppgick till 4,5 procent i september, oförändrad jämfört med augusti. Totalt uppgick M3 till 3 402 miljarder i september.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, september 2018

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2018-11-27 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se