Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, september 2019

Minskad tillväxttakt för hushållens lån i september

Statistiknyhet från SCB 2019-10-25 9.30

I september 2019 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,8 procent, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenhet jämfört med augusti.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 4 157 miljarder kronor i september. Det är en ökning med 19 miljarder jämfört med föregående månad och 195 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i september till 3 403 miljarder. Det är en ökning med 14 miljarder jämfört med föregående månad, och en ökning med 159 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 4,9 procent i september 2019.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 4,1 procent i september. Det är en minskning med 2,2 procentenheter jämfört med augusti. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,4 procent i september, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med augusti (reviderat). Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 240 respektive 514 miljarder i september 2019.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Namnlös

Tillväxttakten för företagens lån minskade

I september 2019 var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 4,3 procent, en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med augusti. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 398 miljarder kronor i september.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag, och uppgick i september till 792 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 414 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 487 miljarder.

Minskad genomsnittlig bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,51 procent i september, en minskning med 0,01 procentenhet jämfört med augusti. Den rörliga bolåneräntan uppgick till 1,53 procent i september, vilken är oförändrat jämfört med augusti.

I september var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,10 procent, oförändrat jämfört med augusti. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,19 procent i september. Det är en ökning med 0,01 procentenhet jämfört med augusti (reviderat).

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag var 1,28 procent i september, vilket är en minskning med 0,13 procentenheter jämfört med augusti (reviderat). Den rörliga räntan minskade med 0,08 procentenheter jämfört med föregående månad (reviderat) och uppgick till 1,40 procent i september.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton uppgick i september till 0,02 procent, en ökning med 0,01 procentenhet jämfört med augusti (reviderat). Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 0,00 procent i september, en ökning med 0,03 procentenheter jämfört med augusti.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne avtalRänta, hushållens nya bolåneavtalTillväxttakt, utlåning till hushåll till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag
18-sep
1,81% 1,49% 5,9% 1,25% 7,1%
19-aug
1,96% 1,52% 4,9% 1,41% 5,1%
19-sep
1,80% 1,51% 4,8% 1,28% 4,3%

Ökning av tillväxttakten för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 8,1 procent i september, en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med augusti. M1 uppgick i september till 3 100 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, uppgick till 8,5 procent i september, en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med augusti då den var 7,9 procent. Totalt uppgick M3 till 3 692 miljarder i september.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Namnlös

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder). 

Nästa publiceringstillfälle

2019-11-27 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se