Till innehåll på sidan

Penningmängd år

Sedlar och mynt, M1 och M3, årlig förändring i procent

Penningmängd år

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Telefon
010-479 42 40
E-post
fmr@scb.se