Till innehåll på sidan

Penningmängd

Förändring från motsvarande månad föregående år, procent

Penningmängd

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-12-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
fmr@scb.se

Dominika Gustafsson

Telefon
010-479 41 35
E-post
dominika.gustafsson@scb.se

Maksat Allaberdyev

Telefon
010-479 41 22
E-post
maksat.allaberdyev@scb.se