Till innehåll på sidan

Penningmängd

Förändring från motsvarande månad föregående år, procent

Penningmängd

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-25

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Telefon
010-479 42 40
E-post
fmr@scb.se