Till innehåll på sidan

Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt

Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
fmr@scb.se

Nathalie Persson Linde

Telefon
010-479 48 36
E-post
nathalie.persson-linde@scb.se

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se