Till innehåll på sidan

Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt

Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-25

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
fmr@scb.se

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se

Anna Sundell Kastberg

Telefon
010 479 41 46
E-post
anna.sundellkastberg@scb.se