Till innehåll på sidan

Beskrivning av Finansmarknadsstatistik

Uppgifterna sammanställs av SCB och redovisas månadsvis i publikationen Finansmarknadsstatistik.

Statistiken ger en bild av:

  • den övergripande strukturen av de monetära finansinstitutens (MFI:s) tillgångar och skulder
  • utvecklingen av penningmängd och kreditgivning
  • MFI:s räntesättning
  • värdepappersmarknaden
  • bankernas fordringar på, och skulder till, utlandet.

Publikationen Finansmarknadsstatistik utkommer även i en engelsk version, Financial Market Statistics.