Till innehåll på sidan

Statistik om tandhälsa

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-09-07

Syftet med statistiken är att följa tandvård och tandhälsans utveckling över tid i Sverige. Statistiken används bland annat för forskning och och till utveckling av kvalitetsindikatorer, uppföljningar och utvärderingar.

För den här statistiken ansvarar:
Socialstyrelsen (SoS)

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Socialstyrelsen

Telefon
075-247 30 00
E-post
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/hs0119