Till innehåll på sidan

Hushållens boendeutgifter

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar hushållens boendeutgifter i olika upplåtelseformer. Boendeutgiften sätts också i relation till hushållets inkomst. Statistik om boendeutgifter tillhörde tidigare undersökningen Hushållens ekonomi (HEK) men från 2015 finns undersökningen Hushållens boendeutgifter.

Statistiknyheter

Hushållen använder en femtedel av inkomsten för att betala för boendet år 2021

2022-11-23

År 2021 är hushållens medianutgift för boendet ungefär 78 000 kronor. I äganderätt är medianutgiften 86 000 kronor medan hushåll i hyresrätt betalar 77 000 kronor och hushåll i bostadsrätt betalar 73 000 kronor. För att betala för boendet använder hushållen en femtedel av sin disponibla inkomst.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/he0202