Till innehåll på sidan

Hushållens utgifter 2021

Boende och transport hushållens största utgifter

Statistiknyhet från SCB 2022-12-20 8.00

Utgift för boende är den största utgiften för hushållen. Med boende avses alla utgifter för boende inklusive fritidsboende och övernattningsbostäder. Efter boendet är transport och livsmedel de största utgiftsposterna. Av de totala utgifterna lägger svenska hushåll i genomsnitt 21,9 procent på boendet, 14,9 procent på transport samt 13,6 procent på livsmedel och alkoholfria drycker.

Hushåll boende i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt har liknande utgiftsmönster, det vill säga att de lägger ungefär lika stor andel av sina utgifter på olika utgiftsposter.

Andel i procent av totala utgifter per hushåll år 2021
Utgiftsslag Andel
Livsmedel och alkoholfria drycker 13,6
Alkohol 1,1
Kläder och skor 4,0
Boende 21,9
Transport 14,9
Hälsovård 4,2
Datorer, telefoner, internet med mera 3,9
Fritid, sport, kultur och trädgård 8,4
Restaurang och hotell 5,2
Övriga utgifter 22,8

Livsmedelsutgifterna innehåller inte utgifter för restaurangbesök eller alkohol. Utgifter för alkohol står för 1,1 procent av utgifterna. Restaurangbesök och hotellutgifter står sammanlagt för 5,2 procent av utgifterna.

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna kommer från undersökningen Hushållens utgifter (HUT) och avser 2021. Undersökningen har genomgått stora förändringar jämfört med tidigare år. Detta innebär att jämförelser med tidigare årgångar måste göras med stor försiktighet. Undersökningen är under utveckling och publiceras inte som officiell statistik. Mer information om kvaliteten i statistiken finns i dokumentationerna Kvalitetsdeklaration och Statistikens framtagning, som finns på produktsidan.

Hushållen som redovisas görs utifrån begreppet kosthushåll. Med kosthushåll menas de personer som bor i samma bostad och har gemensam ekonomi och hushållning. I kosthushållet ingår även barn som är 20 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam ekonomi och hushållning.

Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de hushåll som de utvalda individerna tillhör.

I kategorin transport ingår bland annat köp och hyra av fordon, drift av fordon samt utgifter för resor såsom buss- och tågbiljetter.

I kategorin datorer, telefoner, internet med mera ingår utgifter för datorer, telefoner, telefonabonnemang, dataspel, internetabonnemang och liknande varor och tjänster.

I kategorin fritid, sport, kultur och trädgård ingår varor och tjänster för fritidsaktiviteter, sport samt kultur. Här ingår till exempel båtar, spel, trädgårdsprodukter, husdjur, teaterbesök och charterresor.

I kategorin övriga utgifter ingår utgifter för inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden, utbildning, försäkring och finansiella tjänster, personlig vård, socialt skydd, A-kassa, fack- och medlemsavgifter, ränteutgifter (ej ränta för boende), fordonsskatt, gåvor, skattepliktiga förmåner och diverse varor och tjänster.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Marcus Vingren

Telefon
010-479 63 12
E-post
marcus.vingren@scb.se

Karin Rosén Karlsson

Telefon
010-479 69 98
E-post
karin.rosen@scb.se