Till innehåll på sidan

Livsmedelskonsumtion och dess näringsinnehåll uppgifter t.o.m. 2016

PDF:
Hela publikationen (1509kb)
Serie:
JO44 - Livsmedelskonsumtion och dess näringsinnehåll
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-jo44sm1701_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-12-08
Förfrågningar:

Monica Eidstedt

036-15 57 97

monica.eidstedt@jordbruksverket.se