Till innehåll på sidan

Det yrkesmässiga fisket i havet 2018

Serie:
JO55 - Fiske - en översikt
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-jo55sm1901_pdf
ISSN:
1654-417X (Online)
Statistikansvarig:
Havs- och vattenmyndigheten
Producent:
Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-06-10
Förfrågningar:

Jonas Ericson

010-698 60 72

jonas.ericson@havochvatten.se