Till innehåll på sidan

Det yrkesmässiga fisket i havet 2019

Serie:
JO55 - Fiske - en översikt
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-jo55sm2001_pdf
ISSN:
1654-417X (Online)
Statistikansvarig:
Havs- och vattenmyndigheten
Producent:
Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-06-12
Förfrågningar:

Jonas Ericson

010-698 60 72

jonas.ericson@havochvatten.se