Till innehåll på sidan

Det yrkesmässiga fisket i havet, juni 2020

Serie:
JO50 - Saltsjöfiskets fångster
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-jo50sm2008_pdf
ISSN:
1654-4056 (Online)
Statistikansvarig:
Havs- och vattenmyndigheten
Producent:
Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-08-28
Förfrågningar:

Jonas Ericson

010-698 60 72

jonas.ericson@havochvatten.se