Till innehåll på sidan

Beskrivning av Det yrkesmässiga fisket i havet

Statistiken belyser avkastningen från det förvärvsmässigt bedrivna havsfisket, dels fångstmängder per havsområden, dels ilandförda kvantiteter och deras försäljningsvärden i första handelsledet.

Årlig statistik finns sedan år 1913. Statistiska centralbyråns (SCB) månadsstatistik över svenska fiskares fångster i saltsjöfisket har sammanställts sedan januari 1970. Från och med år 1981 bygger statistiken på uppgifter från första handelsledet över omsättningen av fisk, kräftdjur och blötdjur.

Statistiken används huvudsakligen vid kvotavräkningar och överskottshantering, vid internationell rapportering samt som en del i den information till massmedia och allmänhet som den officiella statistiken skall täcka in.

Undersökningspopulationen består av svenska fiskares landningar av fisk, där fisken sålts till auktoriserade fångstmottagare. Cirka 160 fångstmottagare lämnar för närvarande uppgifter rörande inköp av fisk från fiskelag och enskilda fiskare. De mest betydelsefulla fiskarterna i det yrkesmässiga saltsjöfisket är torsk, sill och strömming, foderfisk samt kräft- och blötdjur.