Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik

Hittar du inte den statistik ni behöver?

Den publicerade och redovisade statistiken räcker tyvärr inte alltid till. Grupperingarna eller indelningarna av data är kanske inte som du önskar. Variablerna stämmer kanske inte helt med vad man är ute efter, eller så får man inte alls svar på sina frågor genom den befintliga statistiken.

Mycket ofta kan man ändå lösa det här problemet genom att göra specialbearbetningar på den befintliga statistiken. Ett alternativ är också att kombinera data från olika källor. En ytterligare möjlighet är förstås att samla in helt nya data.

Känner du att den befintliga statistiken inte riktigt räcker till för att besvara just dina frågor, hör av dig till oss. Vi kan säkerligen hjälpa dig - antingen det rör sig om specialbearbetningar, datainsamling eller andra frågor kring statistiken om jordbruk, skogsbruk eller fiske.

Kontakta oss
E-post:
jordbruk@scb.se

Postadress:
Statistiska centralbyrån
Enheten för lantbruksstatistik
701 89 Örebro