Till innehåll på sidan

Trädgårdsundersökningen 2016. Kvantiteter och värden avseende 2016 års produktion

Serie:
JO28 - Trädgårdsundersökningen
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-jo28sm1601_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-08-29
Förfrågningar:

Jörgen Persson

036-15 59 43

jorgen.persson@jordbruksverket.se