Till innehåll på sidan

Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2018:9

Serie:
JO48 - Animalieproduktion
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-jo48sm1811_pdf
ISSN:
1654-403X (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-11-15
Förfrågningar:

Jesper Fransson

036-15 50 42

jesper.fransson@jordbruksverket.se