Till innehåll på sidan

Hästar och anläggningar med häst 2010, korrigerad version 2011-12-05

Serie:
JO24 - Hästar och anläggningar med häst
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2011-jo24sm1101_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2011-01-20
Förfrågningar:

Jimmie Enhäll

036-15 63 42

jimmie.enhall@jordbruksverket.se