Till innehåll på sidan

Hästar och anläggningar med häst 2016

Serie:
JO24 - Hästar och anläggningar med häst
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-jo24sm1701_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-02-02
Förfrågningar:

Jimmie Enhäll

036-15 63 42

jimmie.enhall@jordbruksverket.se