Till innehåll på sidan

Höstsådda arealer 2017

Serie:
JO18 - Höstsådda arealer
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-jo18sm1701_pdf
ISSN:
1654-4234 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-11-30
Förfrågningar:

Gerda Ländell

010-479 68 07

gerda.landell@scb.se