Till innehåll på sidan

Höstsådda arealer 2018

Serie:
JO18 - Höstsådda arealer
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-jo18sm1801_pdf
ISSN:
1654-4234 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-11-30
Förfrågningar:

Gerda Ländell

010-479 68 07

gerda.landell@scb.se