Till innehåll på sidan

Höstsådda arealer 2017:

Regnig höst drog ner höstvetearealen

Statistiknyhet från SCB och Jordbruksverket 2017-11-30 9.30

Det har såtts 306 300 hektar höstvete den här hösten, vilket är 25 procent mindre än förra året. Mycket av den planerade sådden fick ställas in eftersom fälten inte var farbara under den regniga hösten.

Arealminskningen har varit markant i alla delar av landet. I Hallands och Värmlands län blev det en halvering av höstvetearealen jämfört med i fjol. I Skåne län minskade höstvetearealen med 26 procent. Årets totala höstsådd av spannmål och oljeväxter uppgår till 448 800 hektar. Det är 23 procent mindre än förra hösten och 12 procent mindre än genomsnittet för de senaste fem åren.

Höstråg och höstkorn i nivå med förra årets arealer

Den höstsådda arealen av råg blev 19 400 hektar, vilket är i samma storleksordning som förra höstens areal. Höstkornarealen beräknas vara 16 500 hektar, vilket också är i nivå med fjolårsarealen. Höstrågen och höstkornet behöver sås tidigare än höstvetet och sådden hann ofta slutföras innan regnovädren började göra det omöjligt att köra på fälten.

Arealen med höstrågvete nästan halverades

Sådden av höstrågvete har beräknats till 15 600 hektar, en minskning med 43 procent jämfört med fjolårsarealen och en minskning med 48 procent jämfört med femårsgenomsnittet.

Höstrapsarealen minskade också

Höstrapsarealen har beräknats till 90 100 hektar, och är därmed 15 procent mindre än förra årets rekordstora areal. Höstrapsarealen är nu i nivå med femårsgenomsnittet. Höstrybsarealen skattas till 900 hektar.

Även den ekologiskt odlade höstsådden minskade

Den totala höstsådda arealen som kommer att odlas ekologiskt uppgår till 31 400 hektar, vilket är 17 procent mindre än förra hösten. Den ekologiskt odlade höstvetearealen är 18 000 hektar, vilket motsvarar en minskning med 28 procent. Höstrapsarealen som ska odlas ekologiskt är 7 500 hektar, vilket är i nivå med förra höstens rekordstora areal.

En del arealer kan behöva harvas upp

Den regniga hösten försämrade förutsättningarna för höstsådden. Det finns farhågor om att de grödor som kunnat sås har dränkts av regnet, och måste harvas upp till våren. Det finns också rapporter om att sniglar, jordloppor och kålbladsstekel har skadat höstrapsen.

Höstsådda arealer av spannmål 2006–2017

Diagram

Observera att diagrammen för spannmål och oljeväxter har olika skalor!

Höstsådda arealer av oljeväxter 2006–2017

Diagram

Observera att diagrammen för spannmål och oljeväxter har olika skalor!

Publikation

Utförligare uppgifter med redovisning för län och produktionsområden publiceras i Statistiska meddelanden JO 18 SM 1701.

Uppgifterna baseras på en undersökning där cirka 4 000 lantbrukare lämnat information till SCB om årets höstsådda arealer.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se