Till innehåll på sidan

Höstsådda arealer 2020

Största höstvetearealen någonsin

Statistiknyhet från SCB och Jordbruksverket 2020-11-30 9.30

Årets höstsådd av spannmål och oljeväxter uppgår till rekordhöga 638 300 hektar. Det är 8 procent mer än förra höstens stora areal och 16 procent över genomsnittet för de senaste fem åren. Ökningen beror främst på att höstvetearealen är rekordstor. Nästan 72 procent av årets totala höstsådda areal är höstvete.

Merparten av årets grödor kunde skördas tidigt, och hösten blev sedan varmare än normalt. Det gjorde det möjligt för många lantbrukare att hinna förbereda marken för höstsådd, något som utnyttjades i stor utsträckning.

Stora höstsådda arealer är bra på flera olika sätt, inte minst för att de bidrar till att minska växtnäringsförlusterna från åkermarken.

Störst ökning i Västra Götalands och Västmanlands län

Totalt i landet såddes den här hösten 457 900 hektar höstvete, vilket är 12 procent mer än förra hösten och den största arealen någonsin. Årets höstveteareal är 19 procent större än genomsnittet för de fem föregående höstarna och 29 procent över tioårsgenomsnittet.

Det är främst i Västra Götalands och i Västmanlands län som arealerna av höstvete ökat kraftigt. Där är de 23 respektive 42 procent större än motsvarande areal förra hösten. I flertalet resterande län är höstvetearealena i nivå med fjolårets stora arealer.

Höstråg- och höstrågvetearealerna i nivå med femårsgenomsnitten

Den höstsådda arealen av råg blev 27 000 hektar, vilket är 20 procent mindre än förra hösten, men i nivå med femårsgenomsnittet. Höstkornarealen beräknas vara 23 200 hektar, vilket är i samma storleksordning som förra hösten, men överstiger femårsgenomsnittet med 22 procent. Den höstsådda arealen av rågvete beräknas till 27 800 hektar, vilket är i nivå med både femårsgenomsnittet och fjolårsarealen.

Höstrapsarealen tangerar fjolårsnivån

Höstrapsarealen har beräknats till 101 100 hektar. Den är därmed i samma storleksordning som förra höstens areal men 7 procent större än femårsgenomsnittet. Höstrybsarealen har beräknats till 1 300 hektar.

Ekologiskt odlad höstsådd större än femårsgenomsnittet

Den totala höstsådda arealen som odlas ekologiskt uppgår till 52 600 hektar, vilket är i nivå med förra höstens areal, men 31 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Den ekologiskt odlade höstvetearealen blev 34 400 hektar, vilket också tangerar fjolårsarealen, men motsvarar en ökning med 35 procent jämfört med femårsgenomsnittet. Höstrapsarealen som odlas ekologiskt har beräknats till 7 900 hektar, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med förra höstens areal.

Tidig skörd möjliggjorde stora höstsådda arealer – men viltskador begränsar

I år liksom i fjol fanns det förhållandevis gott om tid till att förbereda markerna för höstsådd, eftersom årets grödor kunde skördas tidigt i södra och mellersta Sverige. Det finns dock lantbrukare som rapporterar att de inte kan höstså vete och oljeväxter på grund av att vildsvin, hjortdjur och gäss förstör grödorna.

Höstsådda arealer av spannmål 2008–2020

Diagram

Höstsådda arealer av oljeväxter 2008–2020

Diagram

Observera att diagrammen för spannmål och oljeväxter har olika skalor!

Publikation

Utförligare uppgifter med redovisning för län och produktionsområden publiceras i Statistiska meddelanden JO 18 SM 2001 och på Jordbruksverkets webbplats. Statistiken om höstsådda arealer finns även i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Uppgifterna baseras på en undersökning där cirka 5 000 lantbrukare lämnat information till SCB om årets höstsådda arealer.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se