Till innehåll på sidan

Beskrivning av Husdjursundesökningen

Syftet med undersökningen är att tillgodose EU:s krav på djuruppgifter och prognosunderlag för slakt. Resultaten används också för analyser av förändringar i djurbestånden nationellt.

Undersökningen har åren 2000 och 2001 genomförts som urvalsundersökningar avseende juni månad och omfattat djurslagen nöt, får svin och höns. Fortsättningsvis kommer undersökningen troligen att genomföras som en separat urvalsundersökning jämna år, medan den udda år integreras med strukturundersökningar enligt EU:s krav.