Till innehåll på sidan

Beskrivning av Djurräkningen

Sedan många år tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur. Som en del av denna redovisning undersöks antalet husdjur av olika slag samt antalet företag med husdjur i juni varje år. Undersökningarna genomförs i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

I samband med EU‑inträdet 1995 blev Sverige genom EU‑direktiv och EU‑beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och svin en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bl.a. för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Åren 1995‑2001 genomfördes alltså i Sverige, enligt EU:s regler, undersökningar om antalet nötkreatur och svin i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Fr.o.m. 2002 genomförs dock undersökningen i december avseende nötkreatur med ny metod, som innebär att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. Samma år upphörde undersökningen om antalet svin i december.