Till innehåll på sidan

Fruktträd 2017

Serie:
JO33 - Trädgårdsinventeringen
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-jo33sm1802_pdf
ISSN:
1654-4145 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-10-23
Förfrågningar:

Jörgen Persson

036-15 59 43

jorgen.persson@jordbruksverket.se