Till innehåll på sidan

Prisindex och priser på livsmedelsområdet, års- och månadsstatistik 2019:12

PDF:
Hela publikationen (1264kb)
Serie:
JO49 - Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-jo49sm2002_pdf
ISSN:
1654-4048 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-02-17
Förfrågningar:

Simon Lind

036-15 63 42

simon.lind@jordbruksverket.se