Till innehåll på sidan

Åtgärder i skogsbruket

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-09-05

Undersökningens syfte är att beskriva utförda skogsbruksåtgärder samt omfattningen av det skogsarbete som bedrivs i svenskt skogsbruk på produktiv skogsmarksareal.

Åtgärder i skogsbruket är sedan 2020 en sammanslagning av tidigare produkterna Åtgärds- och sysselsättningsstatistik småskaligt skogsbruk och Åtgärdsstatistik storskaligt skogsbruk.

För den här statistiken ansvarar:
Skogsstyrelsen

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Åtgärder i skogsbruket

Åtgärdsstatistik storskaligt skogsbruk

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Skogsstyrelsen

Telefon
036-35 93 00
E-post
statistik@skogsstyrelsen.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0301