Till innehåll på sidan

Vattenbruk 2015

Korrigerad 2017-05-24
Serie:
JO60 - Vattenbruk
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-jo60sm1601_pdf
ISSN:
1654-4196 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-08-18
Förfrågningar:

Henrik Engström

010-479 60 69

henrik.engstrom@scb.se