Till innehåll på sidan

Vattenbruk 2016

Serie:
JO60 - Vattenbruk
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-jo60sm1701_pdf
ISSN:
1654-4196 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-08-24
Förfrågningar:

Håkan Tegenrot

010-479 60 83

hakan.tegenrot@scb.se