Till innehåll på sidan

Vattenbruk 2018

Serie:
JO60 - Vattenbruk
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-jo60sm1901_pdf
ISSN:
1654-4196 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-08-22
Förfrågningar:

Martina Kielén

010-479 67 72

martina.kielen@scb.se