Till innehåll på sidan

Vattenbruk 2020

Vattenbrukets produktion ökade något

Statistiknyhet från SCB 2021-08-31 9.30

Produktionen av matfisk 2020 skattas till 9 900 ton i hel färskvikt. Jämfört med 2019 innebär detta en ökning med knappt 300 ton eller 3 procent.

Regnbåge fortsatt vanligast

Regnbåge utgör fortfarande störst andel av matfiskproduktionen med 8 700 ton, vilket motsvarar nästan 90 procent. Andra vanliga arter är röding, vars produktion skattas till 1 100 ton, och mussla, vars skörd skattas till 2 300 ton. Produktionen av matkräftor skattas till under ett halvt ton.

Minskad produktion för utsättning

Produktionen av fisk och kräftor för utsättning skattas till drygt 800 ton, vilket innebär en minskning med 100 ton eller ungefär 10 procent jämfört med 2019. Även här är regnbåge den vanligaste arten; produktionen av regnbåge för utsättning skattas till 500 ton.

Flest vattenbrukare odlar fisk i kassar

Antalet sysselsatta inom vattenbruk skattas till 543 personer. Av dessa är 418 personer, eller drygt tre av fyra, avlönade medan resterande 125 personer är oavlönade. Statistiken visar också att flest arbetar på anläggningar som odlar fisk i kassar: 285 personer, vilket är fler än hälften. Näst flest arbetar på anläggningar som odlar fisk på land i tankar, bassänger eller recirkulerande system; här arbetar 116 personer, eller en av fem.

Ökade driftskostnader

Vattenbrukets driftskostnader skattas till 417 miljoner kronor vilket innebär en ökning med 67 miljoner eller nästan 20 procent jämfört med 2019. Bland driftskostnader ingår kostnader för energi, reparationer och underhåll, inköp av foder och levande vattenbruksorganismer samt övriga driftskostnader. Den post som står för störst kostnad är inköp av foder: 187 miljoner eller 45 procent av de totala driftskostnaderna. Den post som har ökat mest är övriga driftskostnader, som skattades till 121 miljoner 2020 och 64 miljoner året innan.

Tidigare publiceringar

Officiell statistik om vattenbruk har tagits fram årligen sedan 1983. Referensår 2020 är första året som uppgifter om sociala och ekonomiska förhållanden ingår i den officiella statistiken. Resultaten finns redovisade i Jordbruksverkets databas och i statistikrapporter. Vattenbruksstatistiken baseras på uppgifter från en enkät som skickats ut till samtliga vattenbruksföretag i Sverige.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Martina Kielén

Telefon
010-479 67 72
E-post
martina.kielen@scb.se