Till innehåll på sidan

Tid för vardagsliv

Omslag

Under 1990-talet har det skett stora förändringar i hur man använder tiden. Olikheterna i kvinnors och mäns tidsanvändning har minskat. Hem- och hushållsarbetet fördelas jämnare mellan könen nu än för tio år sedan. Samtidigt har skillnaderna i förvärvsarbete minskat.Men stora olikheter kvarstår.

Denna rapport behandlar dels förändringar under 1990-talet, dels likheter och olikheter i hur kvinnor och män använder tiden. Den tar också upp andra aspekter på vardagslivet i Sverige vid början av 2000-talet. Statistiken baseras på SCB:s Tidsanvändningsundersökningar 1990/91 och 2000/01.
PDF:
Hela publikationen (1057kb)
Serie:
LE - Levnadsförhållanden
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2005-le99så0301_pdf
ISBN:
91-618-1184-X
ISSN:
1654-1707 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2003-04-15
Förfrågningar:

Mikael Fredberg

010-479 68 92

mikael.fredberg@scb.se