Till innehåll på sidan

Avfall, förpackningar

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-10-27

Förpackningsstatistiken redovisar återvinningsgraden för förpackningar som uppkommer i Sverige varje år. Förpackningar används för att skydda och presentera en vara och kan till exempel tillverkas av papper, plast, metall, trä eller glas.

För den här statistiken ansvarar:
Naturvårdsverket

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Naturvårdsverket

E-post
avfallsstatistik@naturvardsverket.se

Staffan Åkerblom

Telefon
010-479 58 72
E-post
staffan.akerblom@scb.se

Martin Villner

Telefon
010-479 45 61
E-post
martin.villner@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0307