Till innehåll på sidan

Branscher med mest uppkommet farligt avfall

Ton

BranschFarligt
avfall
2018
Byggverksamhet 644 500
Avfallshantering; Återvinning 485 400
Hushållssektorn 426 900
Försörjning av el, gas, värme och kyla 362 800
Tjänsteproducenter 353 600Kommentarer

I branschen Avfallshantering; Återvinning är större delen sekundärt avfall. Sekundärt avfall uppstår i samband med någon form av avfallsbehandling.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-15

Har du frågor om statistiken?

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se

Naturvårdsverket

E-post
avfallsstatistik@naturvardsverket.se