Till innehåll på sidan

Branscher med mest uppkommet farligt avfall

Ton

Bransch Farligt avfall 2020, ton
Utvinning av mineral 4 750 200
Tjänsteproducenter 639 400
Avfallshantering; Återvinning 619 500
Byggverksamhet 618 600
Hushållssektorn 437 800

Kommentarer

I branschen Avfallshantering; Återvinning är större delen sekundärt avfall. Sekundärt avfall uppstår i samband med någon form av avfallsbehandling.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-15

Har du frågor om statistiken?

Alexander Dimberg

Telefon
010-479 44 17
E-post
alexander.dimberg@scb.se

Naturvårdsverket

E-post
avfallsstatistik@naturvardsverket.se