Till innehåll på sidan

Bebyggd mark i strandskyddsområden 2010–2014

Serie:
MI50 - Strand- och kuststatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-mi50sm1501_pdf
ISSN:
1654-3963 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-11-11
Förfrågningar:

Johan Stålnacke

010-479 47 05

johan.stalnacke@scb.se