Till innehåll på sidan

Det strandnära Sverige – Statistik om strandnära markanvändning 2020

PDF:
Hela publikationen (3069kb)
Serie:
MI50 - Strand- och kuststatistik
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2023-mi50sm2301_pdf
ISSN:
1654-3963 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2023-01-27
Förfrågningar:

Karin Hedeklint

010-479 45 14

karin.hedeklint@scb.se