Till innehåll på sidan

Återvinningsnivå av bygg- och rivningsavfall

2016-2020, procent

Återvinningsnivå av bygg- och rivningsavfall

Kommentarer

Återvinningsnivån av bygg- och rivningsavfall är 50 till 53 procent år 2016-2020. Trenden är att återvinningsnivån ökar något.

Återvinningsnivån av bygg- och rivningavfall utgår ifrån ett etappmål inom de svenska miljömålen. Det beräknas genom att dividera mängden materialåtervunnet bygg- och rivningsavfall med det totalt generade bygg- och rivningsavfallet.

Naturvårdsverket är statistikansvarig myndighet.

En annan metod har valts för denna indikator än vad Eurostat använder.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se

Mårten Berglund

Telefon
010-479 43 13
E-post
marten.berglund@scb.se