Till innehåll på sidan

Återvinningsnivå av kommunalt avfall

2020

MI1306_2020A01_DI_31_SV_v2.png

Kommentarer

År 2020 var återvinningsnivån av kommunalt avfall knappt 40 procent, den största avfallstypen som återvanns var biologiskt avfall (matavfall och trädgårdsavfall).

Andel återvunnet kommunalt avfall beräknas genom att dividera mängden (ton) materialåtervunnet kommunalt avfall och mängd (ton) avfall som är förberett för återanvändning med den totala mängden (ton) genererat kommunalt avfall. Här redovisas även ingående avfallstyper. Naturvårdsverket är statistikansvarig myndighet.

En annan metod har valts för denna indikator än vad Eurostat använder.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se