Till innehåll på sidan

Antal sysselsatta i näringslivet i den cirkulära sektorn

2010-2019

Antal sysselsatta i näringslivet i den cirkulära sektorn

Kommentarer

År 2017 var antalet störst med cirka 79 000 sysselsatta, trenden är ökande. Störst antal sysselsatta finns i branschen Underhåll och reparation av motorfordon, följt av reparation av maskiner och apparater.

Cirkulära sektorn har definierats av Eurostat.

I Näringslivet ingår sysselsatta i branscher B-N och S95 (exkl K (Finans och försäkringsverksamhet SNI 64-66) och O (offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring SNI 84), se Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) 

Data över antal sysselsatta är officiell statistik (Företagens ekonomi) och SCB är statistikansvarig myndighet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se