Till innehåll på sidan

Antal sysselsatta i näringslivet i den cirkulära sektorn

2010-2020

Antal sysselsatta i näringslivet i den cirkulära sektorn

Kommentarer

År 2017 var antalet störst med cirka 79 000 anställda.

Störst antal sysselsatta finns i branschen Underhåll och reparation av motorfordon, följt av reparation av maskiner och apparater.

Cirkulära sektorn har definierats av Eurostat.

I Näringslivet ingår sysselsatta i branscher B-N och S95 (exkl K (Finans och försäkringsverksamhet SNI 64-66) och O (offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring SNI 84), se https://scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-naringsgrensindelning-sni/ 

Data över antal sysselsatta är officiell statistik (Företagens ekonomi) och SCB är statistikansvarig myndighet.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se

Mårten Berglund

Telefon
010-479 43 13
E-post
marten.berglund@scb.se